.

Příbalový leták MILUPA OS 3 ADVANTA – POR PLV 1X500GM

Při užití léčivého přípravku MILUPA OS 3 ADVANTA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MILUPA OS 3 ADVANTA naleznete

  • Co je přípravek MILUPA OS 3 ADVANTA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MILUPA OS 3 ADVANTA užívat
  • Jak se přípravek MILUPA OS 3 ADVANTA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MILUPA OS 3 ADVANTA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MILUPA OS 3 ADVANTA