.

Příbalový leták MIMPARA 60 MG – POR TBL FLM 14X60MG

Při užití léčivého přípravku MIMPARA 60 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MIMPARA 60 MG naleznete

  • Co je přípravek MIMPARA 60 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIMPARA 60 MG užívat
  • Jak se přípravek MIMPARA 60 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MIMPARA 60 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MIMPARA 60 MG