.

Příbalový leták MINIRIN MELT 120 MCG – POR LYO 10X120RG

Při užití léčivého přípravku MINIRIN MELT 120 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MINIRIN MELT 120 MCG naleznete

  • Co je přípravek MINIRIN MELT 120 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MINIRIN MELT 120 MCG užívat
  • Jak se přípravek MINIRIN MELT 120 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MINIRIN MELT 120 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MINIRIN MELT 120 MCG