.

Příbalový leták MIRCERA 120 MCG/0.3 ML – SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML

Při užití léčivého přípravku MIRCERA 120 MCG/0.3 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MIRCERA 120 MCG/0.3 ML naleznete

  • Co je přípravek MIRCERA 120 MCG/0.3 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRCERA 120 MCG/0.3 ML užívat
  • Jak se přípravek MIRCERA 120 MCG/0.3 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MIRCERA 120 MCG/0.3 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MIRCERA 120 MCG/0.3 ML