.

Příbalový leták MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY – POR TBL NOB 30X10

Při užití léčivého přípravku MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MIRIL PLUS H 5MG/25MG TABLETY