.

Příbalový leták MIRPRESOC 80 MG TABLETY – POR TBL NOB 90X80MG

Při užití léčivého přípravku MIRPRESOC 80 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MIRPRESOC 80 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek MIRPRESOC 80 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRPRESOC 80 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek MIRPRESOC 80 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MIRPRESOC 80 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MIRPRESOC 80 MG TABLETY