.

Příbalový leták MODURETIC – POR TBL NOB 20

Při užití léčivého přípravku MODURETIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MODURETIC naleznete

  • Co je přípravek MODURETIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MODURETIC užívat
  • Jak se přípravek MODURETIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MODURETIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MODURETIC