.

Příbalový leták MOPRILIC 20 MG – POR CPS ETD 14X20MG

Při užití léčivého přípravku MOPRILIC 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MOPRILIC 20 MG naleznete

  • Co je přípravek MOPRILIC 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MOPRILIC 20 MG užívat
  • Jak se přípravek MOPRILIC 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MOPRILIC 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MOPRILIC 20 MG