.

Příbalový leták MOVIPREP – POR PLV SOL 320+320

Při užití léčivého přípravku MOVIPREP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MOVIPREP naleznete

  • Co je přípravek MOVIPREP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MOVIPREP užívat
  • Jak se přípravek MOVIPREP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MOVIPREP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MOVIPREP