.

Příbalový leták MUKOSEPTONEX – NAS GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku MUKOSEPTONEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MUKOSEPTONEX naleznete

  • Co je přípravek MUKOSEPTONEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUKOSEPTONEX užívat
  • Jak se přípravek MUKOSEPTONEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MUKOSEPTONEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MUKOSEPTONEX