.

Příbalový leták MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU – DLP HFL SOL 2X5000 ML

Při užití léčivého přípravku MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU naleznete

  • Co je přípravek MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU užívat
  • Jak se přípravek MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MULTIBIC BEZ DRASLďż˝KU