.

Příbalový leták MYCOMAX 150 – POR CPS DUR 1X150MG

Při užití léčivého přípravku MYCOMAX 150 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MYCOMAX 150 naleznete

  • Co je přípravek MYCOMAX 150 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYCOMAX 150 užívat
  • Jak se přípravek MYCOMAX 150 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MYCOMAX 150 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MYCOMAX 150