.

Příbalový leták MYCOSTEN 80 MG/G – DRM LAC UGC 1X3ML

Při užití léčivého přípravku MYCOSTEN 80 MG/G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku MYCOSTEN 80 MG/G naleznete

  • Co je přípravek MYCOSTEN 80 MG/G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYCOSTEN 80 MG/G užívat
  • Jak se přípravek MYCOSTEN 80 MG/G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek MYCOSTEN 80 MG/G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – MYCOSTEN 80 MG/G