.

Příbalový leták NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA – INJ SOL 10X10ML 10

Při užití léčivého přípravku NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA naleznete

  • Co je přípravek NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA užívat
  • Jak se přípravek NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA