.

Příbalový leták NATRIUM SULFURICUM – POR TBL NOB 80 C2-C30

Při užití léčivého přípravku NATRIUM SULFURICUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NATRIUM SULFURICUM naleznete

  • Co je přípravek NATRIUM SULFURICUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NATRIUM SULFURICUM užívat
  • Jak se přípravek NATRIUM SULFURICUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NATRIUM SULFURICUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NATRIUM SULFURICUM