.

Příbalový leták NEO-ANGIN BEZ CUKRU – ORM PAS 12

Při užití léčivého přípravku NEO-ANGIN BEZ CUKRU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NEO-ANGIN BEZ CUKRU naleznete

  • Co je přípravek NEO-ANGIN BEZ CUKRU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NEO-ANGIN BEZ CUKRU užívat
  • Jak se přípravek NEO-ANGIN BEZ CUKRU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NEO-ANGIN BEZ CUKRU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NEO-ANGIN BEZ CUKRU