.

Příbalový leták NEULASTA 6 MG – INJ SOL 1X0.6ML-BLI II

Při užití léčivého přípravku NEULASTA 6 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NEULASTA 6 MG naleznete

  • Co je přípravek NEULASTA 6 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NEULASTA 6 MG užívat
  • Jak se přípravek NEULASTA 6 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NEULASTA 6 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NEULASTA 6 MG