.

Příbalový leták NEUPRO 4 MG/24 H – DRM EMP TDR 20X9MG

Při užití léčivého přípravku NEUPRO 4 MG/24 H si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NEUPRO 4 MG/24 H naleznete

  • Co je přípravek NEUPRO 4 MG/24 H a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NEUPRO 4 MG/24 H užívat
  • Jak se přípravek NEUPRO 4 MG/24 H užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NEUPRO 4 MG/24 H uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NEUPRO 4 MG/24 H