.

Příbalový leták NEUROLITE – RAD KIT 1XA+1XB(SOLV)

Při užití léčivého přípravku NEUROLITE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NEUROLITE naleznete

  • Co je přípravek NEUROLITE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NEUROLITE užívat
  • Jak se přípravek NEUROLITE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NEUROLITE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NEUROLITE