.

Příbalový leták NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H – DRM EMP TDR 7X10MG

Při užití léčivého přípravku NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H naleznete

  • Co je přípravek NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H užívat
  • Jak se přípravek NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NICORETTE INVISIPATCH 10 MG/16 H