.

Příbalový leták NUTRINI – POR SOL 1X500ML

Při užití léčivého přípravku NUTRINI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku NUTRINI naleznete

  • Co je přípravek NUTRINI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NUTRINI užívat
  • Jak se přípravek NUTRINI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek NUTRINI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – NUTRINI