.

Příbalový leták OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH – POR TBL DIS 30X10MG

Při užití léčivého přípravku OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH naleznete

  • Co je přípravek OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH užívat
  • Jak se přípravek OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OLANZAPIN ORION 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH