.

Příbalový leták OLANZAPIN SANDOZ 10 MG – POR TBL FLM 28X10MG

Při užití léčivého přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG naleznete

  • Co je přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG užívat
  • Jak se přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OLANZAPIN SANDOZ 10 MG