.

Příbalový leták OLWEXYA 150 MG – POR CPS PRO 98X150MG

Při užití léčivého přípravku OLWEXYA 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OLWEXYA 150 MG naleznete

  • Co je přípravek OLWEXYA 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLWEXYA 150 MG užívat
  • Jak se přípravek OLWEXYA 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OLWEXYA 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OLWEXYA 150 MG