.

Příbalový leták OMNIPAQUE 350 – INJ SOL 6X200MLSKLO

Při užití léčivého přípravku OMNIPAQUE 350 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OMNIPAQUE 350 naleznete

  • Co je přípravek OMNIPAQUE 350 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OMNIPAQUE 350 užívat
  • Jak se přípravek OMNIPAQUE 350 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OMNIPAQUE 350 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OMNIPAQUE 350