.

Příbalový leták OMNITROPE 5 MG/1.5 ML – INJ SOL 5X1.5ML

Při užití léčivého přípravku OMNITROPE 5 MG/1.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OMNITROPE 5 MG/1.5 ML naleznete

  • Co je přípravek OMNITROPE 5 MG/1.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OMNITROPE 5 MG/1.5 ML užívat
  • Jak se přípravek OMNITROPE 5 MG/1.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OMNITROPE 5 MG/1.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OMNITROPE 5 MG/1.5 ML