.

Příbalový leták ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML – INJ SOL 1X0.5ML/0.25MG

Při užití léčivého přípravku ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML naleznete

  • Co je přípravek ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML užívat
  • Jak se přípravek ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML