.

Příbalový leták OSPEN 1500 – POR TBL FLM 12X1500KU

Při užití léčivého přípravku OSPEN 1500 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OSPEN 1500 naleznete

  • Co je přípravek OSPEN 1500 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OSPEN 1500 užívat
  • Jak se přípravek OSPEN 1500 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OSPEN 1500 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OSPEN 1500