.

Příbalový leták OSSEOR 2 G – POR GRA SUS100X2GM

Při užití léčivého přípravku OSSEOR 2 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku OSSEOR 2 G naleznete

  • Co je přípravek OSSEOR 2 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OSSEOR 2 G užívat
  • Jak se přípravek OSSEOR 2 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek OSSEOR 2 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – OSSEOR 2 G