.

Příbalový leták P-AM 1 – POR SOL 1X500GM

Při užití léčivého přípravku P-AM 1 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku P-AM 1 naleznete

  • Co je přípravek P-AM 1 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek P-AM 1 užívat
  • Jak se přípravek P-AM 1 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek P-AM 1 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – P-AM 1