.

Příbalový leták PEDITRACE – INF CNC SOL 10X10ML

Při užití léčivého přípravku PEDITRACE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PEDITRACE naleznete

  • Co je přípravek PEDITRACE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PEDITRACE užívat
  • Jak se přípravek PEDITRACE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PEDITRACE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PEDITRACE