.

Příbalový leták PENTOMER RETARD 600 MG – POR TBL PRO 20X600MG

Při užití léčivého přípravku PENTOMER RETARD 600 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PENTOMER RETARD 600 MG naleznete

  • Co je přípravek PENTOMER RETARD 600 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTOMER RETARD 600 MG užívat
  • Jak se přípravek PENTOMER RETARD 600 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PENTOMER RETARD 600 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PENTOMER RETARD 600 MG