.

Příbalový leták PERINDOPRIL MYLAN 4 MG – POR TBL NOB 100X4MG

Při užití léčivého přípravku PERINDOPRIL MYLAN 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PERINDOPRIL MYLAN 4 MG naleznete

  • Co je přípravek PERINDOPRIL MYLAN 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PERINDOPRIL MYLAN 4 MG užívat
  • Jak se přípravek PERINDOPRIL MYLAN 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PERINDOPRIL MYLAN 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PERINDOPRIL MYLAN 4 MG