.

Příbalový leták PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 – DLP PRN SOL 6X1.5LT1KS

Při užití léčivého přípravku PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 naleznete

  • Co je přípravek PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 užívat
  • Jak se přípravek PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27