.

Příbalový leták PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY – POR TBL NOB 98X45MG

Při užití léčivého přípravku PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PIOGLITAZON STADA 45 MG TABLETY