.

Příbalový leták PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG – POR CPS DUR 10

Při užití léčivého přípravku PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG naleznete

  • Co je přípravek PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG užívat
  • Jak se přípravek PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PIRAMIL COMBI 5 MG/5 MG