.

Příbalový leták PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY – POR TBL NOB 30X0.7MG

Při užití léčivého přípravku PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PRAMIPEXOL STADA 0.7 MG TABLETY