.

Příbalový leták PRESID 2.5 MG – POR TBL RET 30X2.5MG

Při užití léčivého přípravku PRESID 2.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PRESID 2.5 MG naleznete

  • Co je přípravek PRESID 2.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PRESID 2.5 MG užívat
  • Jak se přípravek PRESID 2.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PRESID 2.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PRESID 2.5 MG