.

Příbalový leták PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK – INJ SOL 5X7.5ML

Při užití léčivého přípravku PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PRIMOVIST 0.25 MMOL/ML. INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK