.

Příbalový leták PROMETAX 1.5 MG – POR CPS DUR 56X1.5MG

Při užití léčivého přípravku PROMETAX 1.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku PROMETAX 1.5 MG naleznete

  • Co je přípravek PROMETAX 1.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROMETAX 1.5 MG užívat
  • Jak se přípravek PROMETAX 1.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek PROMETAX 1.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – PROMETAX 1.5 MG