.

Příbalový leták RANITAL 50 MG/2 ML – INJ SOL 5X2ML/50MG

Při užití léčivého přípravku RANITAL 50 MG/2 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RANITAL 50 MG/2 ML naleznete

  • Co je přípravek RANITAL 50 MG/2 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RANITAL 50 MG/2 ML užívat
  • Jak se přípravek RANITAL 50 MG/2 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RANITAL 50 MG/2 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RANITAL 50 MG/2 ML