.

Příbalový leták RASILEZ HCT 150 MG/25 MG – POR TBL FLM 7 I

Při užití léčivého přípravku RASILEZ HCT 150 MG/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RASILEZ HCT 150 MG/25 MG naleznete

  • Co je přípravek RASILEZ HCT 150 MG/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RASILEZ HCT 150 MG/25 MG užívat
  • Jak se přípravek RASILEZ HCT 150 MG/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RASILEZ HCT 150 MG/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RASILEZ HCT 150 MG/25 MG