.

Příbalový leták RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML – INJ PSO LQF 1X250UT+SOL

Při užití léčivého přípravku RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML naleznete

  • Co je přípravek RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML užívat
  • Jak se přípravek RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RECOMBINATE 250 INTERNATIONAL UNIT/5 ML