.

Příbalový leták RECONVAN – POR SOL 1X500ML

Při užití léčivého přípravku RECONVAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RECONVAN naleznete

  • Co je přípravek RECONVAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RECONVAN užívat
  • Jak se přípravek RECONVAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RECONVAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RECONVAN