.

Příbalový leták RECOXA 15 – POR TBL NOB 60X15MG

Při užití léčivého přípravku RECOXA 15 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RECOXA 15 naleznete

  • Co je přípravek RECOXA 15 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RECOXA 15 užívat
  • Jak se přípravek RECOXA 15 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RECOXA 15 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RECOXA 15