.

Příbalový leták RECUR – POR TBL FLM 6X2.5 MG

Při užití léčivého přípravku RECUR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RECUR naleznete

  • Co je přípravek RECUR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RECUR užívat
  • Jak se přípravek RECUR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RECUR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RECUR