.

Příbalový leták REDUKTAN – POR SPC 1X100GM

Při užití léčivého přípravku REDUKTAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REDUKTAN naleznete

  • Co je přípravek REDUKTAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REDUKTAN užívat
  • Jak se přípravek REDUKTAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REDUKTAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REDUKTAN