.

Příbalový leták REFACTO AF 500 IU – INJ PSO LQF 1X500UT

Při užití léčivého přípravku REFACTO AF 500 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REFACTO AF 500 IU naleznete

  • Co je přípravek REFACTO AF 500 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REFACTO AF 500 IU užívat
  • Jak se přípravek REFACTO AF 500 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REFACTO AF 500 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REFACTO AF 500 IU