.

Příbalový leták REGAINE 5 – DRM SOL 1X60ML/3GM

Při užití léčivého přípravku REGAINE 5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REGAINE 5 naleznete

  • Co je přípravek REGAINE 5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGAINE 5 užívat
  • Jak se přípravek REGAINE 5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REGAINE 5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REGAINE 5