.

Příbalový leták REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY – POR TBL NOB 6X21

Při užití léčivého přípravku REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REGISHA 0.150 MG/0.03 MG TABLETY